SATIN ALMA TEKLİF ve TAAHHÜDÜ

ING BANK A.Ş. İNŞAAT EMLAK GRUBU’NA 

Satışa sunduğunuz taşınmazlardan, tapuda aşağıdaki bilgilerle kayıtlı olan gayrimenkulü;

İl : XXXXX
İlçesi / Mahallesi : XXXXX
Ada : XXXXX
Parsel : XXXXX
Bağımsız Bölüm No : XXXXX

aşağıda belirttiğim peşin bedelle satın almak istiyorum.

RAKAMLA: TL
YAZI İLE YALNIZ: TÜRK LİRASI

Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak;

  • Gayrimenkulü, mevcut hukuki ve fiili durumu (elektrik, su, doğalgaz abonelik durumunu, aidat ve prim ödemeleri, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan(m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şüf’a hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını)  ile önceden görüp, Belediye, Tapu Dairesi vb gibi ilgili resmi kurumlarda araştırma yaptığımı, bu konuda gelecekte Bankanız’dan eksiklik, ayıp, hasar, farklılık ve sair nedenlerle herhangi bir itiraz, dava ve talepte bulunmayacağımı işbu kapsamda her türlü talep ve itiraz hakkımdan peşinen feragat ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  • Bankanızın gayrimenkullerini dilediği şartlarla dilediği kişi ya da kişilere, kurum ya da kuruluşlara satmakta serbest olduğunu,
  • Bankanıza verdiğim satın alma teklifimin üzerinden %XX olan aşağıda
    belirtilen tutarı;
RAKAMLA: TL
YAZI İLE YALNIZ: TÜRK LİRASI

ING BANK A.Ş. Genel Müdürlük 1 Şube 3920300 numaralı hesaba, (Diğer bankalardan EFT yapılıyor ise ING BANK A.Ş. Genel Müdürlük  TR 33 0009 9003 9401 5016 0000 01 numaralı İban hesabına yatırdığımı,)

  • Teklifin uygun bulunduğuna ilişkin bildirim tarihinden itibaren; en geç onbeş (15) gün içerisinde satış bedelinin tamamını aynı hesaba yatıracağımı, satış bedelinin tamamının Banka’ya ödenmesinden sonra en geç otuz gün içerisinde tapu devir işlemlerini gerçekleştireceğimi, satış bedelini belirtilen sure içerisinde yatırmadığım ve buna müteakip satış ve tapu devir işlemlerini gerçekleştirmediğim takdirde satın alma hakkımı yitireceğimi ve yatırdığım teminatın Banka’nızca irat kaydedileceğini,
  • Bu taahhütnamede yazılı olan posta adresime, faks veya telefon numarama yapılan bildirimleri geçerli tebligat olarak kabul ettiğimi, adrese geç ulaşma ve P.T.T. veya kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerle tebligatın tarafıma geç ulaşmasından Banka’nızı sorumlu tutmayacağımı ve bu nedenlerle hak kaybına uğramam halinde Bankanızdan teminatımın iadesi ve sair taleplerde bulunmayacağımı, satış bedelinin tamamını yatırmamı takiben en geç 40 gün içinde Banka’nız tarafından belirlenen ve tarafıma şifahi veya yazılı olarak bildirilen günde ilgili tapu dairesinde gerekli belgelerle birlikte hazır bulunacağımı, gayrimenkul tapu devrinin süresinde yapılamaması nedeniyle satın almaktan vazgeçmem durumunda, gayrimenkul için yatırılan teminat, gecikme faizi, tazminat v.b. her ne nam altında olursa olsun hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı,
  • Satın alma teklifimin Bankanız tarafından uygun görülmeyerek reddedilmesi durumunda, yukarıda belirtilen teminat tutarını faiz veya başka herhangi bir ek ödeme talep etmeden ve herhangi bir itiraz ileri sürmeden aynı miktarda geri almayı,
  • Satış bedelinin %XX + %XX KDV’si olan aşağıdaki hizmet bedelini;
RAKAMLA: TL
YAZI İLE YALNIZ: TÜRK LİRASI

satışa aracılık eden EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş’nin İNGBANK Atatürk Caddesi Şubesi 183-11448255-MT-1 veya TR 75 0009 9011 4482 5500 1000 05 numaralı İBAN hesabına yatırılmalıdır. Ödeme yapmamam durumunda Bankanızın tapu devir işlemlerini gerçekleştirmeyeceğini bildiğimi gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

TARİH XX/XX/XXXX
ADI-SOYADI XXXXX XXXXX
TC KİMLİK NO XXXXXXXXXXXX
TELEFON ve CEP TEL X (XXX) XXX XX XX
FAKS VE E-MAİL:
X (XXX) XXX XX XX – XXXXXXXX@XXXXXXXX.XXX
AÇIK ADRES XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
İMZA  

Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.