SATIN ALMA TEKLİF ve TAAHHÜDÜ

EFT GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE PAZARLAMA A.Ş. (Winvestate)

Aşağıda detaylı bilgileri bulunan taşınmazı peşin olarak aşağıda belirtilen bedelle;

RAKAMLA: TL
YAZI İLE YALNIZ: TÜRK LİRASI

aşağıdaki şartlar kapsamında satın almak istiyorum.

Alıcının; TR650003200000000081295809 İban numaralı TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.   GENEL MÜDÜRLÜK hesabına, “Gayrimenkul Numarası,  Teklif Sahibi / Alıcı Adı Soyadı ve  TC Kimlik No” açıklaması ile  satış bedeli üzerinden %XX oranında aşağıda belirtilen tutarda Cayma Bedeli’ni yatırması ya da eft/havale ile göndermesi gerekmektedir.

RAKAMLA: TL
YAZI İLE YALNIZ: TÜRK LİRASI

Alıcı; EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Paz. A.Ş’nin TR 44 0003 2000 0000 0034 4830 17  İban hesabına aşağıda belirtilen tutarda Hizmet Bedeli yatıracaktır.

RAKAMLA: TL
YAZI İLE YALNIZ: TÜRK LİRASI

Söz konusu bağımsız bölümü/ bölümleri, mevcut hukuki ve fiili durumu ile (Kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskân, konum, yüzölçümü, tapu bilgileri vb.) ile önceden görüp beğendim.  Her türlü ön araştırma ve incelemeyi yaptım.  Bu konularda gelecekte eksiklik, ayıp, hasar, farklılık vb. gibi nedenlerle veya hangi nam altında olursa olsun TEB A.Ş ve EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama A.Ş’den herhangi bir def’i veya itiraz nedeniyle talepte bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Winvestate’in gayrimenkulleri dilediği şartlarla dilediği kişi ya da kişilere, kurum ya da kuruluşlara satmakta serbest olduğunu,

Satış bedelinin kalan kısmının TR650003200000000081295809 İban numaralı TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.   GENEL MÜDÜRLÜK hesabına, “Gayrimenkul Numarası, Teklif Sahibi / Alıcı Adı Soyadı ve TC Kimlik No” açıklaması ile ödenmesinden sonra, en geç 1 ay içerisinde tapu devir işlemlerini gerçekleştireceğimi, satış bedelini belirtilen süre içerisinde yatırmadığım ve buna müteakip satış ve tapu devir işlemlerini gerçekleştirmediğim takdirde satın alma hakkımı yitireceğimi ve yatırdığım teminatın Winvestate tarafından irat kaydedileceğini,

İşbu Formda yazılı olan posta adresime, cep telefon numaram aracılığı ile tarafımla iletişim kurulmasını kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda yer alan hususların tamamının yerine getirilmesini takiben, belirtilen günde ilgili tapu dairesinde gerekli belgelerle birlikte hazır bulunmayı; alıcı ve satıcı payına düşen  tüm tapu harçları ve döner sermayelerin tamamını tek taraflı olarak ödemeyi (emlak beyan rayiç değeri ile emlak  satış bedelinden hangisi yüksek ise, alım-satım harçları yüksek olan o tutar üzerinden  hesaplanacaktır), TEB A.Ş’ye karşı bu konuda herhangi bir talepte ve itirazda bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

Bu taahhütnamede yazılı olan posta adresime, faks veya telefon numarama yapılan bildirimleri geçerli tebligat olarak kabul ettiğimi, adrese geç ulaşma ve P.T.T. veya kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerle tebligatın tarafıma geç ulaşmasından Winvestate’i sorumlu tutmayacağımı ve satış bedelinin tamamını yatırmamı takiben Winvestate tarafından belirlenen ve tarafıma şifahi veya yazılı olarak bildirilen günde ilgili tapu dairesinde gerekli belgelerle birlikte hazır bulunacağımı, gayrimenkul tapu devrinin süresinde yapılamaması nedeniyle satın almaktan vazgeçmem durumunda, gayrimenkul için yatırılan teminat, gecikme faizi, tazminat v.b. her ne nam altında olursa olsun TEB A.Ş.’den herhangi bir hak, alacak talebinde bulunmamayı serbest irademle kabul ve taahhüt ederim.

İşbu Taahhüt Formu’nun tüm şart ve hükümlerinin açık ve anlaşılır olduğunu, hak ve yükümlülüklerimi bilerek imzaladığımı gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederim.

TAŞINMAZA AİT ADRES VE TAPU BİLGİLERİ:

Taşınmazın Açık Adresi: XXXXX
İLİ / İLÇESİ: XXXXX XXXXX
PAFTA: XXXXX Türü / Niteliği: XXXXX
ADA: XXXXX Blok / Kat No: XXXXX
PARSEL: XXXXX Bağımsız Bölüm No: XXXXX

TEKLİF SAHİBİNE AİT BİLGİLER ;

ADI-SOYADI XXXXX XXXXX
TC KİMLİK NO XXXXXXXXXXXX
CEP TELEFONU X (XXX) XXX XX XX
E-MAİL XXXXXXXX@XXXXXXXX.XXX
ADRES XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
TEKLİF TARİH XX/XX/XXXX
İMZA

Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.