SATIN ALMA TEKLİF ve TAAHHÜDÜ

VESTEL A.Ş. 

Satışa sunduğumuz taşınmazlardan, tapuda aşağıdaki bilgilerle kayıtlı;

İl : XXXXX
İlçesi / Mahallesi : XXXXX
Ada : XXXXX
Parsel : XXXXX
Bağımsız Bölüm No : XXXXX

Teklif ve Tapu Bedelleri aşağıda belirtilen;

Teklif Bedeli : XXXXX TL
Tapu Bedeli : XXXXX TL

Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak;

  • Gayrimenkulü, mevcut hukuki ve fiili durumu (elektrik, su, doğalgaz abonelik durumunu, aidat ve prim ödemeleri, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan(m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şüf’a hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını)  ile önceden görüp, Belediye, Tapu Dairesi vb gibi ilgili resmi kurumlarda araştırma yaptığımı, bu konuda gelecekte VESTEL’den eksiklik, ayıp, hasar, farklılık ve sair nedenlerle herhangi bir itiraz, dava ve talepte bulunmayacağımı işbu kapsamda her türlü talep ve itiraz hakkımdan peşinen feragat ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  • VESTEL gayrimenkullerini dilediği şartlarla dilediği kişi ya da kişilere, kurum ya da kuruluşlara satmakta serbest olduğunu
  • Tapu Bedeli üzerinden %XX olan, aşağıda belirtilen teminat bedeli;
RAKAMLA: TL
YAZI İLE YALNIZ: TÜRK LİRASI
    VESTEL A.Ş.’nin … TR 28 0013 4000 0000 0039 5000 52… nolu İBAN hesabına  yatırdığımı,

  • Teminatın VESTEL’e yatırıldığı  tarihden itibaren; en geç yirmi (20) gün içerisinde satış bedelinin tamamını aynı hesaba yatıracağımı, satış bedelinin tamamının VESTEL’e ödenmesinden sonra tapu devir işlemlerinin gerçekleştirileceğini, satış bedelini tapu devrinden önce yatırmadığım ve buna müteakip satış ve tapu devir işlemlerini gerçekleştirmediğim takdirde satın alma hakkımı yitireceğimi ve yatırdığım teminatın VESTEL tarafından irat kaydedileceğini,
  • VESTEL tarafından belirlenen ve tarafıma şifahi veya yazılı olarak bildirilen günde ilgili tapu dairesinde gerekli belgelerle birlikte hazır bulunacağımı,
  • Alım satım harçlarının tarafımdan ödeneceğine dair bilgilendirildiğimi,
  • Satın alma teklifimin Bankanız tarafından uygun görülmeyerek reddedilmesi durumunda, yukarıda belirtilen teminat tutarını faiz veya başka herhangi bir ek ödeme talep etmeden ve herhangi bir itiraz ileri sürmeden aynı miktarda geri almayı,
  • Satış bedelinin %XX%XX KDV’si olan aşağıda belirtilen bedeli;
RAKAMLA: TL
YAZI İLE YALNIZ: TÜRK LİRASI

hizmet bedeli olarak satışa aracılık eden EFT Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin İNGBANK Atatürk Caddesi Şubesi 183-11448255-MT-1 veya TR 75 0009 9011 4482 5500 1000 05 numaralı  ıban’a yatırdığımı, ödeme yapmamam durumunda VESTEL’in  tapu devir işlemlerini gerçekleştirmeyeceğini bildiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

TARİH XX/XX/XXXX
ADI-SOYADI XXXXX XXXXX
TC KİMLİK NO XXXXXXXXXXXX
TELEFON ve CEP TEL X (XXX) XXX XX XX
FAKS VE E-MAİL
X (XXX) XXX XX XX – XXXXXXXX@XXXXXXXX.XXX
AÇIK ADRES XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
İMZA

Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.